top of page

Våra frågor

Grunden för vilka frågor vi driver är medlemmarna. Deras önskemål är förbundets vilja.
Nedan redogör vi för vilka frågor som vi just nu driver.

Prillor

1

Slopad snusskatt

Samhällskostnaderna som snuset skapar är försumbara. Samtidigt genererar snuset jobb och skatteintäkter åt staten i väldigt hög grad. Vi anser att dagens snusskatt ska slopas fullständigt. Snusarna har redan betalat för sig.

2

Avskaffa exportförbudet

I dagsläget är det förbjudet för Sverige att exportera snus till övriga EU-länder. Samtidigt får den långt mycket farligare produkten cigaretter säljas fritt. EU:s exportförbud på snus är orimligt och även det behöver avskaffas i sin helhet.

EU flagga
cigarette

3

Skademinimering som princip i tobakspolitiken

Skademinimering utgår ifrån att produkter ska behandlas olika beroende på hur farliga de är för hälsan. Skademinimering och inte tobaksminimering borde vara en självklarhet i den svenska tobakspolitiken!

Håller du med oss?

bottom of page